Home » Actueel » F1-teams overwegen uitstel besluit over chassisreglementen voor 2021

F1-teams overwegen uitstel besluit over chassisreglementen voor 2021

De F1-teams overwegen de deadline voor het besluit over de Technische Reglementen voor het chassis die vanaf 2021 van kracht moeten worden uit te stellen. Op basis van de afspraken in de Sportieve Reglementen zouden de Technische Reglementen bij grote aanpassingen uiterlijk anderhalf jaar van tevoren. De reglementen voor 2021 zouden op basis daarvan uiterlijk op 30 juni overeengekomen moeten zijn, maar de teams overwegen nu een voorstel om het besluit tot  begin oktober uit te stellen. Er zou dan meer tijd zijn om compromissen te vinden voor de knelpunten in de discussies en voor de uitwerking van de ontwerpkenmerken in de reglementen. Het voorstel werd aanvankelijk geopperd door Red Bull Racing-baas Christian Horner en vond uiteindelijk gehoor bij Formula One Management, dat het tijdens een vergadering in het weekend van de Grand Prix van Azerbaijan ter tafel bracht.

Om de deadline te verschuiven is unanieme instemming van alle teams benodigd. Het voorstel lag echter gevoelig. De kleinere teams stellen behoefte te hebben aan tijdige duidelijkheid om hun ontwerp- en ontwikkelprogramma’s te kunnen starten. Zij hebben minder mankracht en middelen tot hun beschikking en hebben dus meer tijd nodig dan de topteams. Zij realiseren zich echter ook dat er nog geen reglementenpakket op tafel ligt dat door alle partijen als ‘af’ en wenselijk wordt gezien en vasthouden aan de bestaande deadline van 30 juni zou inhouden dat het pakket dat op dat moment zou worden aangenomen de doelstellingen niet bereikt. Zij neigen er daarom toch naar om  met het uitstel in te stemmen.

De datum van 1 oktober zou de gulden middenweg zijn tussen het door de topteams gestelde optimum om tot het einde van het jaar over de regels na te denken en de wens van de kleinere teams om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

“Als je ernaar kijkt, is het waarschijnlijk het beste om [de deadline] naar december te verplaatsen”, zegt Horner, “maar de kleinere teams zouden dan stellen dat ze niet kunnen reageren, want de grotere teams hebben meer middelen die ze kunnen verdelen en het sneller voor elkaar te krijgen dan de kleinere teams.”

“Onder de teams is er nu unanimiteit. Ik denk dat de enige [die tegen was] Renault was, maar ik denk dat ze het er uiteindelijk mee eens warren, dus ik zag niemand meer die het er niet mee eens was.”

Horner rekent op begrip van de FIA voor het uitstel, temeer omdat een situatie waarin de reglementen niet goed uitgewerkt zouden zijn, alleen nog maar nadeliger uit zouden pakken voor de kleinere teams. Zij kunnen minder snel reageren op reglementsverduidelijkingen.

“Ik denk dat ze begrijpen dat door het uiteindelijk een nadeel zou zijn voor de kleine teams als we het eerder zouden doen. Ik denk dat het gevoel overheerst dat oktober een logisch compromis is.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde dat er wel over gediscussieerd is. Zelf stelt hij een uitstel niet te zullen blokkeren.

“Persoonlijk hink ik op twee gedachten, want ik zou Chase [Carey], Ross [Brawn] en Nikolas [Tombazis] willen steunen”, zei hij over het voorstel tot uitstel, “het lastige is, om tot goede reglementen te komen, heb je voldoende tijd nodig. Dat is een feit, maar je moet ze ook heel precies beschrijven. Er is een unaniem besluit van de teams voor nodig. Wij zullen niet degene zijn die ervoor zullen zorgen dat dat niet lukt.”

 

F1-Planet.com