Home » Actueel » Stewards wijzen protest Haas tegen Force India af

Stewards wijzen protest Haas tegen Force India af

De stewards van de Grand Prix van Abu Dhabi hebben op zaterdagochtend het protest dat Haas F1 Team aantekende tegen Racing Point Force India afgewezen. Haas tekende voorafgaand aan het weekend officieel protest aan tegen de beide Force India-auto’s, omdat ze stelde dat het team geen constructeur is zoals gedefinieerd in de Sportieve Reglementen. Het team, dat in augustus na surséance van betaling van Sahara Force India onder de nieuwe inschrijving Racing Point Force India werd voortgezet, zou de auto waarmee ze deelneemt niet zelf hebben ontworpen en ontwikkeld. Dat gebeurde onder de oude entiteit.

Haas wilde met het protest duidelijkheid over het besluit om de nieuwe inschrijving desondanks te laten delen in de prijzengelden. Dat terwijl Haas als nieuwe constructeur pas na twee jaar volledig deelde in de inkomsten van de sport.

Haas stelde in haar betoog dat het teams niet is toegestaan om auto’s of onderdelen die niet op een uitzonderingenlijst zijn opgenomen niet mag inkopen van andere teams.

De stewards hebben hierop gereageerd en stelden dat het voormalige Sahara Force India-team op het moment van deelname van de nieuwe inschrijving niet meer als constructeur kon worden gezien. Zij stelden tevens dat er geen regels zijn die het verbieden om auto’s of onderdelen over te nemen van een voormalig of uitgesloten team. Het overnemen van de auto’s en onderdelen was daarom volgens de stewards toegestaan.

“Het voormalige team was geen deelnemer meer aan het Wereldkampioenschap Formule 1 2018, omdat het het op 16 augustus al haar rechten en de mogelijkheid om twee auto’s bij latere Grands Prix in 2018 had verloren. Het Force India Formule 1 team kon op 16 augustus 2018 niet langer voldoen aan de definitie van de FIA van een ‘deelnemer’ en een ‘constructeur’ toen alle eigendommen werd verkocht. Op dat moment kon ze niet langer over de middelen beschikken om aan haar verplichtigen als deelnemer of constructeur te voldoen.”

“De Stewards besluiten daarom dat het Racing Point Force India F1 Team vanaf 23 augustus 2018 voldoet aan de definitie van een ‘Constructeur’ onder de Formule 1 Reglementen 2018.”

De stewards stelden wel dat Haas te goeder trouw had gehandeld en “belangrijke bewijsvoering” pas recent beschikbaar kwam.

Haas heeft het recht om tegen het besluit in beroep te gaan.

F1-Planet.com