Home » Actueel » Zandvoort mag werkzaamheden voortzetten

Zandvoort mag werkzaamheden voortzetten

Circuit Zandvoort mag de werkzaamheden aan het circuit voortzetten in afwachting van de definitieve vergunning voor de verbouwing van het circuit voor de organisatie van de Grand Prix in 2020. Dat heeft de Provincie Noord-Holland bevestigd.

De Provincie stelt dat het verleningstraject in een vergevorderd stadium is en Zandvoort tot de definitieve gunning al voorbereidende werkzaamheden mag verrichten voor de verbouwing. Een dergelijke goedkeuring wordt wel vaker gegeven als het ernaar uitziet dat een vergunning zal worden verleend, stelt een woordvoerder van de Provincie.

“Als de vergunningsaanvraag er goed uitziet, gebeurt het wel vaker dat toestemming wordt verleend om met de werkzaamheden te beginnen. De omgevingsdienst ziet erop toe dat de werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd”, stelt de woordvoerder.

De verbouwing van het circuit wordt knarsetandend gevolgd door natuur- en milieugroeperingen die vrezen voor de verstoring van het ecologisch systeem en de beschermde diersoorten in het aangrenzende Natura 2000-gebied. De groepen waren met Zandvoort in gesprek over de verbouwing, maar dreigden met een gang naar de rechter toen duidelijk werd dat het circuit de werkzaamheden al mocht aanvangen nog voor de definitieve vergunning was verleend.

De groepen vrezen met name voor de beschermde rugstreeppad en zandhagedis, die zouden worden bedreigd wanneer ze in het gebied van ontwikkeling terecht zouden komen. Om die reden werden amfibieschermen geplaatst op de grens van het natuurgebied en het circuit. Zouden de beschermde dieren bij het circuit worden aangetroffen, dan zouden de werkzaamheden op last van wetgeving stilgelegd moeten worden.

De natuurgroepen stellen dat het leefgebied van de beschermde dieren door de verbouwing “permanent wordt vernield”. Ten aanzien van die kwestie heeft de Provincie Zandvoort een ontheffing toegekend. Het kort geding van de samenwerkende natuurgroepen richt zich op die ontheffing.

Zandvoort zou een aanvullende ontheffing moeten aanvragen voor de verplaatsing van een “aardkundig monument” – de duin langs het lange rechte stuk naast de huidige hoofdtribune. Daarvoor heeft het circuit tot 1 november de tijd.

Het circuit start na die datum met de bouw van nieuwe tribunes. De natuur- en milieuorganisaties vrezen dat het circuit al vergevorderd zal zijn met de werkzaamheden voor de Provincie en de rechtbank Haarlem alle bezwaren, handhavingsverzoeken en rechtszaken tegen een gunningsbesluit hebben kunnen verwerken.

Het circuit beoogt een periode van vijf maanden voor de ingrijpende verbouwing van het circuit om het klaar te maken voor de terugkeer van de Formule 1 in het weekend van 1 tot 3 mei 2020.

 

F1-Planet.com